BLI OT-INFOPRENØR 2023: NYTT ÅR - NYE MULIGHETER

Start det nye året med en digital workshop 19. januar 2023.

00

DAGER

00

TIMER

00

MINUTTER

00

SEKUNDER

Deltagelse på workshop

Gå til bestillingssiden og se hva deltagelse på workshoppen inkluderer. 

Deltagelse på workhop + veiledning etterpå

I denne pakken får du dekket deltagelse i workshop + en veiledningssamtale med en OT-infopreør etter workshoppen, når det passer for deg.