Sett deg på venteliste

og bli den første som får mulighet til å bli medlem i workwise

Vi har for øyeblikket stengt for nye medlemmer i workwise. Sett deg på venteliste og du vil være først som får informasjon når det er åpent for nye medlemmer igjen. Workwise er en ny kunnskapstjeneste innen arbeidshelse og folkehelse, som du eller ditt arbeidssted kan abonnere på. Vil du vite mer om workwise, finner du informasjon på denne siden fra forrige inntak av nye medlemmer som hadde frist 1. juni 2022. 

 

Det tar 17 år å omsette forskning til praksis

Sense of Science bygger en ny innovativ bro mellom forskning og praksis

En gjennomgang av forskning viste at det i snitt tar 17 år før ny forskning blir implementert i praksis. Forskningen som viste dette ble utført for mange år siden og gjaldt kun helsetjenesten. Likevel er det kjent at det fortsatt tar alt for lang tid. I Sense of Science har vi satt oss som mål at det skal ta maks to år å implementere oppsummert forskning i praksis og politikk. Derfor har vi laget nye innovative løsninger. En av disse heter workwise og den tjenesten kan du tegne medlemskap i, alene eller ved at hele din avdeling eller arbeidssted tegner abonnement. Vi har åpent for nye medlemmer to ganger per år. 

 

Slik forskning får du presentert i workwise

I workwise har vi valgt å presentere forskning som er omsatt til noe konkret. Det kan være et tiltak, et verktøy, et program til konkrete grupper, en sjekkliste eller en modell som kan tas i bruk mer direkte i din praksishverdag. Vi har tre kategorier med kunnskap, som er presentert under. I tillegg har vi en kategori som skal gjøre det lettere for deg å jobbe kunnskapsbasert, og den heter "Forstå forskning". 

Tiltak & programmer

Oversatt forskning om ulike intervensjonsprogrammer og tiltakskomponenter brukt innen arbeidshelse og folkehelse. 

Verktøy & metoder

Oversatt og bearbeidet forskning som omhandler ulike sjekklister, verktøy og instrumenter brukt innen arbeidshelse og folkehelse. 

Teorier & modeller

Oversatte teorier og modeller innen arbeidshelse og folkehelse, fra forskning som gir innsikt til å ta bedre beslutninger i praksis. 

Vil du ta en sniktitt inne i workwise?

I videoen under kan du være med på en guidet tur på innsiden av workwise, slik workwise så ut i mai 2022. Der kan du også se noe av programmet for høsten 2022.

 

Hvordan kan vi hjelpe deg med å jobbe kunnskapsbasert?

I workwise vil vi gjennom dialog finne frem til det du trenger mest i din praksishverdag!

Forskning har vist at det å jobbe kunnskapsbasert er noe mange opplever som  krevende, da praksishverdagen er travel, forskningen er stadig mer omfattende, og å velge ut og vurdere hvilken forskning en bør vektlegge krever tid og kompetanse. Derfor har Sense of Science laget nye løsninger der vi både finner den viktigste forskningen som kan anvendes, kvalitetsvurderer forskningen med anerkjente verktøy, driver kunnskapstranslasjon og presenterer den på en måte som fungerer i en praksishverdag. I workwise har vi dialog med medlemmene om hvilken forskning som trengs i arbeidshverdagen. 

LAST NED: Prisliste til 1.6.22 for flere medlemmer fra samme arbeidssted