Det tar 17 år å omsette forskning til praksis

Sense of Science bygger en ny innovativ bro mellom forskning og praksis

En gjennomgang av forskning viste at det i snitt tar 17 år før ny forskning blir implementert i praksis. Forskningen som viste dette ble utført for mange år siden og gjaldt kun helsetjenesten. Likevel er det kjent at det fortsatt tar alt for lang tid. I Sense of Science har vi satt oss som mål at det skal ta maks to år å implementere oppsummert forskning i praksis og politikk. Derfor har vi laget nye innovative løsninger. En av disse heter workwise og den tjenesten kan du tegne medlemskap i, alene eller ved at din avdeling eller arbeidssted tegner abonnement. Her kan du lese mer om workwise.  

Hvem er workwise for?

Folkehelse og arbeidshelse

workwise er skreddersydd til deg som er fagperson innen folkehelse og arbeidshelse, uansett nivå, arbeidssted eller hvilken rolle du innehar. Vi dekker mange tema og områder innen fagfeltet.

Utdanning og rolle

workwise passer for deg som er utdannet innen helse, pedagogikk, sosial- og velferdsfag med en eller annen rolle innen  helsefremming, forebygging, rehabilitering eller formidling.

Ajour på forskning

workwise er for deg som er kliniker, leder, byråkrat,  organisasjonsansatt, underviser, forsker eller student med mer, og som ønsker å være ajour på oppdatert og bearbeidet forskning. 

LAST NED: Brosjyre om workwise

Slik forskning får du presentert i workwise

I workwise har vi valgt å presentere forskning som er omsatt til noe konkret. Det kan være et tiltak, et verktøy, et program til konkrete grupper, en sjekkliste eller en modell som kan tas i bruk mer direkte i din arbeidshverdag. Vi har tre kategorier med kunnskap, som er presentert under. I tillegg har vi en kategori som skal gjøre det lettere for deg å jobbe kunnskapsbasert, og den heter "Forstå forskning". 

Tiltak & programmer

Oversatt forskning om ulike kunnskapsbaserte intervensjoner og programmer brukt innen folkehelse & arbeidshelse. 

Verktøy & metoder

Oversatt og bearbeidet forskning om ulike verktøy og instrumenter brukt innen folkehelse & arbeidshelse. 

Teorier & modeller

Oversatte teorier og modeller fra forskning som gir innsikt til å ta bedre beslutninger innen folkehelse & arbeidshelse. 

Ønsker dere en demo

Hvis dere vurderer medlemskap for flere ansatte kan dere bestille en demo

Vi vil da gi dere en rundtur på innsiden av i workwise og gjennomgå planer for nytt innhold. Vi er også svært lydhøre for hva dere ønsker dere av innhold i workwise, og hvordan vi kan spisse innholdet i workwise til deres behov. Vi svarer også selvsagt på alle spørsmål dere måtte ha om workwise.

 
LAST NED: Prisliste for flere medlemmer fra samme arbeidssted

workwise.

Nå kan du sikre deg introduksjonstilbudet! 

workwise er en tjeneste som du kan tegne et abonnement på. workwise er for deg som ønsker å følge med på, og integrere forskning innen arbeidshelse i din praksis.  Introduksjonstilbudet gjelder for de som tegner medlemskap frem til 31. desember 2022.  Du kan melde deg ut når du vil.

Vil du ta en sniktitt inne i workwise?

I videoen under kan du være med på en guidet tur på innsiden av workwise.

 

MÅNED

NOK 590

BETAL HVER MÅNED

 • Håndplukket forskning med konkrete bruksområder for praksis hver måned
 • Unikt skandinavisk nettverk for fagpersoner innen folkehelse & arbeidshelse
 • Fem onlinekurs per år
 • Fem forskningsseminarer per år
 • Livesendinger
 • Kursbevis som dokumenterer dine nye kvalifikasjoner
 • Du får samme pris så lenge du er medlem 
BESTILL MÅNEDSMEDLEMSKAP

ÅR

NOK 5900

SPAR TO MÅNEDSAVGIFTER

 • Håndplukket forskning med konkrete bruksområder for praksisfeltet hver måned
 • Unikt skandinavisk nettverk for fagpersoner innen folkehelse & arbeidshelse
 • Fem onlinekurs per år
 • Fem forskningsseminarer per år
 • Livesendinger
 • Kursbevis som dokumenterer dine nye kvalifikasjoner
 • Du får samme pris så lenge du er medlem 
BESTILL ÅRSMEDLEMSKAP