Vi hjelper deg å finne, forstå, vurdere og ta i bruk forskning som grunnlag for dine beslutninger

 

Med digwis vil du få tilsendt ukentlige oversatte kunnskaps-oppsummeringer innen folkehelse, skolehelse og arbeidshelse som hjelper deg å ta mer informerte valg og gi bedre råd og tiltak.

 

Forhåndsabonner på digwis

100 årsverk med forskning på 10 minutter!

Abonner på tjenesten digwis

Vi velger kunnskap som det ligger cirka 100 årsverk med forskning bak. Vi har utviklet en beregningsmodell for å kartlegge at det er nok forskning på et tema. Da først kvalitetsvurderer og sprer vi forskningen. 

Noen sier at «all forskning har vist at…». Noen forsøker å slå i bordet med en enkelt studie. Vi tror ikke på det. Ulike forskningsstudier vil gi ulike svar. Det gjør at vi trenger nok forskning for å kunne konkludere på et tema. 

Vårt mål er at det skal ta deg kun 5 til 15 minutter å få oversikt over store mengder forskning. Da først vet vi at vi har gjort vår jobb med å gjøre den beste forskningen tilgjengelig. 

Sense of Science hjelper deg å velge ut den viktige forskningen, og den forskningen som er til å stole på. Vi bruker internasjonalt anerkjente verktøy for å vurdere kvaliteten på forskningen du mottar.

Les mer om digwis

HVEM VI ER

Sense of Science jobber for å bygge en ny bro mellom forskning og samfunn

 

Les mer om oss

HVA VI TILBYR

Abonner på  forskning med digwis

digwis er tjenesten der du blir oppdatert på oppsummert forskning innen folkehelse, skolehelse og arbeidshelse. Bli med på lanseringen i 2024.

Les mer om digwis

Bli medlem i workwise

workwise er tjenesten der du blir oppdatert på teorier, modeller, tiltak, metoder og verktøy som er bygd på solid forskning. 

Bli med

Kloden står overfor mange problemer vi må løse bedre enn i dag.

Sense of Science jobber for flere kunnskapsbaserte beslutninger med utgangspunkt i FNs bærekraftsmål. Med oppsummert kunnskap fra forskning forstår vi problemene bedre og dermed blir vi mer treffsikre i å løse de. Forskning om folkehelse, skolehelse og arbeidshelse er våre første temaer. Det handler altså om bærekraftsmål 3, i hovedsak. Hvilket tema eller bærekraftsmål synes du vi skal prioritere å spre forskning om?

GI OSS DIN TILBAKEMELDING

Vi tilgjengeliggjør, oversetter og gjør forskning brukbar. Det løses i tverrfaglig team.

Forskere

For å være troverdig må forskning oversettes og vurderes av forskere som kan sitt temafelt

Teknologer

Teknologiske løsninger, maskinlæring og kunstig intelligens bringer forskningen ut

Formidlere

Gapet mellom forskning og samfunn er et kommunikasjonsproblem som krever pedagogikk

Designere

Sentralt i vår løsning er design i grenseflaten mellom forskningen og brukere av forskningen

Entrepenører

For å nå ut med forskningen er vi rigget med entreprenører som kan marked og skalering

Les mer om oss

Dykk dypere

Samvalg: Hvordan få til informerte helsevalg?

Mar 29, 2020

Mind the gap! Om avstanden mellom forskning og samfunn

Apr 05, 2020

Hold deg oppdatert

på forskning og tjenester fra Sense of Science.

Kontakt oss

team@senseofscience

Sense of Science
Dronning Eufemias vei 45
0194 Oslo
Org. nummer: 912 678 970