Vi hjelper deg å finne, forstå, vurdere og ta i bruk forskning som grunnlag for dine beslutninger

 

Du vil ta mer informerte valg, og derved bidra til et samfunn som løser sine problemer mer effektivt.

 

100 årsverk med forskning på 5-15 minutter!

I Sense of Science velger vi forskning som det ligger cirka 100 årsverk med forskning bak. Da først oversetter og sprer vi forskningen.

Noen sier at «all forskning har vist at…». I Sense of Science tror vi ikke på det. Ulike forsknings-prosjekter vil vise ulike ting. Det krever mye forskning på ett tema.

Vårt mål er at det skal ta deg kun 5 til 15 minutter å sette deg inn i store mengder forskning. Da vet vi at vi har gjort vår jobb med å gjøre forskningen tilgjengelig.

Sense of Science hjelper deg å velge ut den viktige forskningen, den som er til å stole på. Vi har gode og anerkjente verktøy vi bruker for å vurdere dette.

Les mer om våre tjenester

HVEM VI ER

Sense of Science jobber for å bygge en ny bro mellom forskning og samfunn

 

Les mer om oss

VÅR MÅTE

Kloden står overfor mange problemer vi må løse bedre enn i dag

 

Sense of Science jobber for flere kunnskapsbaserte beslutninger på alle FNs bærekraftsmål. Vi forstår problemene bedre og dermed blir vi mer treffsikre i å løse de.

Les mer om våre måte

HVA VI TILBYR

Bli medlem i workwise

Abonner på forskning med digwis

Lær kunnskapstranslasjon

Bli infoprenør

Les mer om hva vi tilbyr

Vi tilgjengeliggjør, oversetter og gjør forskning brukbar. Det løses i tverrfaglig team.

Forskere

For å være troverdig må forskning oversettes og vurderes av forskere som kan sitt temafelt

Teknologer

Teknologiske løsninger, maskinlæring og kunstig intelligens bringer forskningen ut

Formidlere

Gapet mellom forskning og samfunn er et kommunikasjonsproblem som krever pedagogikk

Designere

Sentralt i vår løsning er design i grenseflaten mellom forskningen og brukere av forskningen

Entrepenører

For å nå ut med forskningen er vi rigget med entreprenører som kan marked og skalering

Les mer om oss

Dykk dypere

 

Samvalg: Hvordan få til informerte helsevalg?

Mar 29, 2020

Mind the gap! Om avstanden mellom forskning og samfunn

Apr 05, 2020

Hold deg oppdatert

Kontakt oss

team@senseofscience

Sense of Science
Dronning Eufemias vei 45
0194 Oslo
Org. nummer: 912 678 970