Kloden står overfor  mange problemer vi må løse bedre enn i dag

 

Sense of Science jobber for flere kunnskapsbaserte beslutninger på alle FNs bærekraftsmål. Vi forstår problemene bedre og dermed blir vi mer treffsikre i å løse de.

workwise

 

workwise er en kunnskapstjeneste som du eller ditt arbeidssted kan abonnere på. Det gjør det mulig å holde seg ajour med forskning på en enkel måte. workwise dekker foreløpig temaene folkehelse og arbeidshelse. 

 

Les mer om workwise

Abonner på forskning med digwis

 

Den nyeste tjenesten i Sense of Science heter digwis. Digwis står for digital visdom, og inneholder en kunnskapspakke og en implementeringspakke. Der får du presentert 100 årsverk med forskning i hver dig, som det bare tar 5-15 minutter å sette seg inn i. digwis 1.0 testes nå ut i prosjektet Paper2Practice.

 

Les mer

Kunnskapstranslasjon

 

Det har vært utviklet mange oppskrifter på hva som skal til for at forskning oftere blir tatt i bruk i samfunnet. En slik metode heter kunnskapstranslasjon, og ble første gang publisert i 2000. Det er enkelt å lære, og Sense of Science har flere måter og nivåer du kan velge for å bli god i kunnskapstranslasjon.

 

Lær kunnskapstranslasjon

Tre typer tjenester

 

Sense of Science har tre typer tjenester – BeWISE, WISdom og beVISible. Alle har som mål å bidra til flere kunnskapsbaserte beslutninger i samfunnet, på ulike måter for derved å løse samfunnsproblemer bedre. Her kan du lese mer om disse tjenestene og hva du kan ta del i.

 

Les mer

Kontakt oss

[email protected]

Sense of Science
Dronning Eufemias vei 45
0194 Oslo
Org. nummer: 912 678 970