Kloden står overfor  mange problemer vi må løse bedre enn i dag

 

Sense of Science jobber for flere kunnskapsbaserte beslutninger på alle FNs bærekraftsmål. Vi forstår problemene bedre og dermed blir vi mer treffsikre i å løse de.

workwise

 

workwise er en kunnskapstjeneste som du eller ditt arbeidssted kan abonnere på. Det gjør det mulig å holde seg ajour med forskning på en enkel måte. workwise dekker foreløpig temaene folkehelse og arbeidshelse. 

 

Les mer om workwise

Abonner på forskning med digwis

 

Den nyeste tjenesten i Sense of Science heter digwis. Digwis står for digital visdom, og inneholder en kunnskapspakke og en implementeringspakke. Der får du presentert 100 årsverk med forskning i hver dig, som det bare tar 5-15 minutter å sette seg inn i. digwis 1.0 testes nå ut i prosjektet Paper2Practice.

Kommer snart...

Les mer

Kunnskapstranslasjon

 

Det har vært utviklet mange oppskrifter på hva som skal til for at forskning oftere blir tatt i bruk i samfunnet. En slik metode heter kunnskapstranslasjon, og ble første gang publisert i 2000. Det er enkelt å lære, og Sense of Science har flere måter og nivåer du kan velge for å bli god i kunnskapstranslasjon.

Kommer snart...

Lær kunnskapstranslasjon

Bli infoprenør

Sense of Science har utviklet et nytt kosept vi har kalt Bli infoprenør. Infoprenør er en kobling av ordene informatør og entreprenør. Vi retter oss mot grupper som har et kunnskapsbasert budskap som vi ønsker mer kommunisert i det offentlige rom. Det vil kunne bidra til flere kunnskapsbaserte beslutninger i samfunnet.

 

Les mer

Kontakt oss

team@senseofscience

Sense of Science
Dronning Eufemias vei 45
0194 Oslo
Org. nummer: 912 678 970