Making Sense of Science

Ta del i vår ambisjon om å bidra til flere kunnskapsbaserte beslutninger, slik at vi løser samfunnsproblemer mer treffsikkert.

Å gjøre forskning om til gode beslutninger på under 17 år Apr 12, 2020

Av Hilde Garlid

Forskning viser at det tar i gjennomsnitt 17 år fra kunnskap er forsket frem til det blir tatt i bruk i samfunnet. Så mye som 17 år, tenkte Randi Wågø Aas, det må da være mulig å få kunnskap til å flytte seg fortere enn...

Les mer ...
Mind the gap! Om avstanden mellom forskning og samfunn beslutningstaking kunnskapsbasert politikk kunnskapsbasert praksis Apr 05, 2020

Av Randi Wågø Aas

Gapet mellom hva vi vet til enhver tid og hva vi gjør har vært forsøkt tettet i over hundre år ved å bygge ulike broer mellom forskning, politikk og praksis, – med varierende resultat.

Vi står nå overfor noen av de...

Les mer ...
Samvalg: Hvordan få til informerte helsevalg? beslutningstaking Mar 29, 2020

Se for deg at du har blitt syk, men at det heldigvis finnes behandling. Det finnes faktisk flere ulike behandlinger, med hver sine fordeler og ulemper. Da kan behandler benytte samvalg – slik at du blir mer aktiv i valg av behandling.

Hvordan kan du oversette kunnskap fra forskning om...

Les mer ...