Sense of Science jobber med å oversette og gjøre viktig forskning tilgjengelig

Vårt mål er å gi deg ny tillit til forskning gjennom vår fremgangsmåte 

Sense of Science sin rolle i samfunnet er styrt av vår etiske plattform som uttrykker hvordan vi jobber med å oversette og tilgjengeliggjøre forskning. Sense of Science spiller en politisk og faglig uavhengig rolle i arbeidet med å implementere forskning i samfunnet, taler ikke på vegne av noen, og representerer ingen tredjepart. Sense of Science bruker anerkjente metoder for å summere opp og vurdere kvaliteten på forskningen vi oversetter, slik at den er korrekt gjengitt i tråd med opprinnelig publikasjon. Original-artiklene lenkes for å gjøre det mulig å etterprøve innholdet i det Sense of Science videreformidler. Sense of Science har partnere som jobber for inkluderende, sunne og bærekraftige samfunn.

Metoden vi bruker for å oversette og implementere forskning i samfunnet er inspirert av tre kilder; kunnskapsbasert praksis (Evidence-based practice), kunnskapstranslasjon (Knowledge Translation) og sekundærforskning. Kunnskapsbasert praksis og kunnskapstranslasjon er retninger som er utviklet i helsetjenesten siden 80-tallet. Innen disse tradisjonene finnes en rekke anerkjente metoder for hvordan forskning kan inspirere og utfordre beslutninger og valg vi tar som fagpersoner, politikere og privatpersoner. Sekundærforskning er å forske på den forskningen som allerede er publisert. Det er utviklet en rekke anerkjente metoder for hvordan dette gjøres. Det finnes også ulike verktøy for å vurdere kvaliteten på slik oppsummert forskning. Slike anerkjente metoder og verktøy er det som benyttes når Sense of Science jobber med å oversette og gjøre viktig forskning tilgjengelig.

Les mer om oss

Kontakt oss

team@senseofscience

Sense of Science
Dronning Eufemias vei 45
0194 Oslo
Org. nummer: 912 678 970