Sense of Science jobber for å bygge en ny bro mellom forskning og samfunn

 

Siden oldtiden har vi vært opptatt av hvordan forskningen bedre kan tjene folket. Et trettitals kunnskap-til-handling modeller har blitt utviklet. Målet har vært å forsøke å tette gapet bedre mellom forskning og samfunn. Fire typer “broer” har vært foreslått, to vippebroer - Push-broen og Pull-broen, og to faste broer, Utvekslingsbroen og Integreringsbroen. Sense of Science tar utgangspunkt i disse fire broene i sin brobygging, og digitale løsninger, Artificial Intelligence (AI) og maskinlæring gjør brobygging til en teknologisk anleggsvirksomhet i Sense of Science.

VÅRE BIDRAGSYTERE

Vi jobber med å tilgjengeliggjøre, oversette og gjøre forskning brukbar.

 

Randi Wågø Aas

Grunnlegger av SOS. Har erfart gapet mellom forskning og samfunn som forsker og helsepersonell. Professor ved UiS og OsloMet

Anne Cathrin Østebø

Vært styreleder over mange år. Kan alt om å drive forsvarlig og fremtidsrettet virksomhet. Daglig leder i Valide

Gry Isabel Sannes

Har vært fødselshjelp for hundrevis av ideer, til nye arbeidsplasser. Tidligere leder av Valides Inkubatorprogram ITSA

Irene Lystrup

Vært styremedlem. Stødig rådgiver i strategiske valg for bærekraft. Daglig leder i Kronprinsparets fond

Morten Høie Abrahamsen

Vært styremedlem. Gir kompetente råd om marked. Doktorgrad på markedsføring.  Førsteamanuensis på BI

Henriette Skretteberg

Vært styremedlem. Ekspert på impact management. Utviklingssjef i Ferd Sosiale Entreprenører

Torstein Plener

Vært styremedlem. Kvalifisert rådgiver på konsept til næringsliv og offentlig sektor. Rådgiver i Rogaland Fylkeskommune

Susanne Heart

Vært styremedlem. Kreativ kraft i tjenesteutvikling. Heltidspolitiker og næringsdrivende

Tjenesteleverandører

Vi samarbeider med mange dyktige folk fra fjern og nær, som Katie Caspero fra USA - ekspert på implementering av forskning

VÅRE STØTTESPILLERE

Uten disse i ryggen hadde det ikke vært mulig

Kontakt oss

team@senseofscience

Sense of Science
Dronning Eufemias vei 45
0194 Oslo
Org. nummer: 912 678 970