Making Sense of Science

Ta del i vår ambisjon om å bidra til flere kunnskapsbaserte beslutninger, slik at vi løser samfunnsproblemer mer treffsikkert.

Mind the gap! Om avstanden mellom forskning og samfunn beslutningstaking kunnskapsbasert politikk kunnskapsbasert praksis Apr 05, 2020

Av Randi Wågø Aas

Gapet mellom hva vi vet til enhver tid og hva vi gjør har vært forsøkt tettet i over hundre år ved å bygge ulike broer mellom forskning, politikk og praksis, – med varierende resultat.

Vi står nå overfor noen av de...

Les mer ...